GWARANCJA

 Gwarancja serwisowa

Wszystkie produkty, wystawione na sprzedaż w sklepie D-Market posiadają gwarancję sprzedawcy. Jest to gwarancja serwisowa. Sposób realizacji serwisu gwarancyjnego oparty jest na zasadach "Door to door". Oznacza to, że wadliwy towar jest odbierany przez kuriera, naprawiany, a następnie dostarczany w to samo miejsce. W przypadku potwierdzenia reklamacji wszelkie koszty pokrywa sklep D-Market. Czas gwarancji każdego towaru widnieje w jego opisie na stronach produktu. Aby skorzystać z gwarancji sprzedawcy należy:

  • Skontaktować się z obsługą sklepu.
  • Podać numer zamówienia lub dane pozwalające go odszukać.
  • Ustalić szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru wadliwego sprzętu.

Obsługa sklepu D-Market realizuje serwis gwarancyjny w terminie 14 dni roboczych.

Postanowienia dotyczące gwarancji. 

1. Wszystkie produkty, wystawione na sprzedaż w sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy (Door to door). Czas gwarancji każdego towaru widnieje w jego opisie na stronach produktów.

2. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) oraz drobne zmiany konstrukcyjne nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

3. Aby skorzystać z gwarancji sprzedawcy należy: skontaktować się z obsługą sklepu; podać numer zamówienia lub dane pozwalające go odszukać; ustalić szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru wadliwego sprzętu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem !

ZWROTY

1. Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. przy zakupach w sklepach internetowych istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni.

2. Zwracany produkt nie może być jednak używany, ani uszkodzony. Zwrotom nie podlegają także produkty modyfikowane wg życzeń Klienta oraz wykonywane na specjalne zamówienie.

3. Osobą odpowiedzialną oraz płatnikiem za dostarczenie zwrotu w stanie nienaruszonym do naszego sklepu jest Klient. Jeżeli towar dojedzie uszkodzony, zwrot nie zostanie przyjęty i towar zostanie odesłany na koszt klienta.

4. Wraz z towarem należy zwrócić oryginał paragonu lub rachunku.

REKLAMACJE

1. Proces reklamacji powinien przebiegać według następujących kroków: kontakt z obsługą sklepu; podanie numeru zamówienia lub danych, które pozwolą go odszukać; ustalenie szczegółów potrzebnych kurierowi do odbioru wadliwego sprzętu.

2. Należy pamiętać, że sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem !

3. Wraz z reklamowanym towarem należy odesłać dowód zakupu, pismo określające rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań sklepu.

4. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

5. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do sklepu. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

6. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszty transportowe ponosi sklep D-Market.