Nasze konto na Allegro

Producenci

Kanał RSS

Nie dodano kanału RSS

REGULAMIN

Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią część zamówienia, którego złożenie oznacza jego akceptację.

1. Sklep internetowy pod adresem www.d-market.pl (dalej sklep D-Market) jest prowadzony przez firmę PHU D-Market Bogdan Druciarek z siedzibą w miejscowości Włocin Wieś 16, 98-235 Błaszki NIP: 827-198-46-85, REGON: 731109099.

2. Wszelkie uwagi, pytania i komentarze związane ze sklepem D-Market należy kierować na adres: kontakt@d-market.pl

POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

3. Wszystkie ceny podane w sklepie D-Market są cenami brutto. Firma PHU D-Market jest zwolniona z podatku VAT, dlatego sprzedawane przez sklep D-Market towary nie zawierają go w cenie.

4. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura.

5. Kupujący w sklepie D-Market mają możliwośc odliczenia pełnej wartości brutto zakupionego towaru.

6. Sklep D-Market zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta.

7. Produkty oferowane w sklepie D-Market mogą być:
a) towarami nowymi fabrycznie,
b) końcówkami serii produkcyjnych,
c) zwrotami ekspozycyjnymi,
d) towarami zwróconymi przez klientów,

8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że towary oferowane w sklepie D-Market częściowo pochodzą ze zwrotów ekspozycyjnych oraz zwrotów od klientów, w związku z tym mogą posiadać wady. Opis tych wad znajduje się na stronie sklepu.

9. Zespół sklepu D-Market dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na stronach produktów były zgodne z rzeczywistością. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. 

10. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie sklepu D-Market w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, a także ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

11. Użytkownik zakupując w sklepie D-Market wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych danych w bazie klientów sklepu oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane firmowe i osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

12. Sklep D-Market zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYSYŁKI i PŁATNOŚCI

13. Stawki opłaty za dostawę produktów są określone w zakładce "Wysylka".

14. Większość towaru (co najmniej 90%) wysyłane jest w ciągu 2 dni roboczych (licząc od momentu zaksięgowania przelewu na koncie bankowym sklepu lub odnotowaniu płatności poprzez PayU). Może się zdarzyć, że dostawa opóźni się z przyczyn od sklepu niezależnych. W takim wypadku obsługa sklepu D-Market poinformuje o zaistniałej sytuacji. Wysyłka realizowana jest na adres podany podczas zamówienia. 

15. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu. Sklep D-Market nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów usługi transportowej.

16. Do momentu wysyłki można dokonać edycji adresu dostawy wykorzystując do tego swoje indywidualne konto klienta lub formularz kontaktowy, dostepny na stronie sklepu. Ze względów bezpieczeństwa widomości należy wysyłać z e-maila zarejestrowanego w serwisie sklepu D-Market. W korespondencji trzeba podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia. Paczki, które zostały już wysłane można przeadresować kontaktując się z obsługą sklepu. Jeśli nowy adres dostawy jest w innym mieście koszty przesyłki mogą wzrosnąć.

17. W przypadku nieodebrania przesyłki "za pobraniem" sklep D-Market zastrzega sobie możliwość obciążenia klienta kosztami transportu paczki określonych w zakładce "Wysylka".

18. Wszystkie wysyłane paczki są ubezpieczone do pełnej ich wartości. Wszystkie koszty pakowania (opakowania, zabezpieczenie itp.) są wliczone w cenę towaru.

19. Podczas odbioru przesyłki należy sprawdzić stan i zawartość paczki. W razie uszkodzeń mechanicznych należy sporządzić protokół uszkodzenia od razu z kurierem (sporządzenie protokołu później jest równoznaczne z odrzuceniem reklamacji). Protokół może być sporządzony nawet na zwykłej kartce. Na protokole MUSZĄ być zaznaczone, wszystkie powstałe uszkodzenia, a także zabezpieczenia przesyłki. Trzeba brać pod uwagę nawet najmniejsze uszkodzenia, zadrapania, wgniecenia kartonu, tzw. harmonijka. Zaznaczenie na protokole, że opakowanie zewnętrzne nie było uszkodzone, ogranicza pozytywne załatwienie reklamacji w firmie kurierskiej. 

20. Złożenie podpisu na liście przewozowym jest równoznaczne z odebraniem towaru mechanicznie nie uszkodzonego oraz kompletnego.

21. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy. W takim wypadku prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

22. Dostępne formy płatności w sklepie D-Market przedstawione są w zakładce "Płatność".

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI, ZWROTÓW I REKLAMACJI

23. Gwarantem jakości produktów jest firma PHU D-Market, gwarantuje ona dobrą jakość oferowanych produktów, odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi. PHU D-Market ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu.

24. Wszystkie produkty, wystawione na sprzedaż w sklepie D-Market posiadają gwarancję sprzedawcy. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach produktów.

25. Sposób realizacji serwisu gwarancyjnego oparty jest na zasadach "Door to door". Oznacza to, że wadliwy towar jest odbierany przez kuriera, naprawiany, a następnie dostarczany w to samo miejsce. 

26. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie D-Market wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) oraz drobne zmiany konstrukcyjne nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. 

27. Aby skorzystać z gwarancji sprzedawcy należy: skontaktować się z obsługą sklepu; podać numer zamówienia lub dane pozwalające go odszukać; ustalić szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru wadliwego sprzętu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem!

28. Wraz z reklamowanym towarem należy odesłać dowód zakupu, pismo określające rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań sklepu. Reklamowany towar winien być dostarczony czysty, w odpowiednim opakowaniu.

29. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

30. Firma PHU D-Market może odmówić przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
a) stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
b) dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego,
c) stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
d) wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu.

31. Gwarancją sprzedawcy nie są objęte wady takie jak:
a) Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji.
b) Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.
c) Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
d) Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
e) Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
f) Uszkodzenia powstałe w szczególności w wyniku: zasilania urządzenia zanieczyszczoną wodą, niewłaściwym bądź zanieczyszczonym paliwem, pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

32. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do sklepu. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

33. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do siedziby firmy.

34. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszty transportowe ponosi sklep D-Market.

35. Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. przy zakupach w sklepach internetowych istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni.

36. Zwracany produkt nie może być jednak używany, ani uszkodzony. Zwrotom nie podlegają także produkty modyfikowane wg życzeń Klienta oraz wykonywane na specjalne zamówienie.

37. Osobą odpowiedzialną oraz płatnikiem za dostarczenie zwrotu w stanie nienaruszonym do naszego sklepu jest Klient. Jeżeli towar dojedzie uszkodzony, zwrot nie zostanie przyjęty i towar zostanie odesłany na koszt klienta. Wraz z towarem należy zwrócić oryginał paragonu lub rachunku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

38. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu D-Market nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

39. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez firmę PHU D-Market wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

40. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.

41. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

42. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

43. Firma PHU D-Market zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie w terminie natychmiastowym od opublikowania.

44. Zmiany są publikowane na stronie sklepu D-Market.

 

Polityka prywatności.